Workshop schilderen voor groepen (familie, vrienden of bedrijfsleven)

Groepsgrote: maximaal 8 personen. Indien u met meerder personen wilt komen dan zorg ik ervoor dat er een tweede kunstenaar aanwezig is omdat de deelnemers anders aandacht te kort komen en geen goed begeleiding, coaching krijgen tijdens de workshop.

Kosten:Indien de groep niet groter is dan 8 personen dan zijn de kosten 17,50 per persoon. Bent u met meerdere dan 8 personen dan maak ik met de opdrachtgever afspraken over de te betalen prijs per persoon. Boven 8 personen zorg ik voor een extra kunstenaar om een goed en verantwoorde begeleiding te geven. Hierdoor zijn de kosten van de workshop groter.

Een bedrijf kan een workshop aan bieden aan het personeel waarbij het personeel ieder een eigen schilderij maakt voor zichzelf. Bij deze workshop krijgen de personen uitleg over kleuren mengen, compositie. Na 15 minuten oefenen met kleuren mengen starten we met de workshop. Ik geef een thema aan waarna iedere deelnemer van de workshop aan de gang gaat. Als kunstenaar blijf ik rondlopen en geef op vraag van de deelnemer advies.

Thema:: Het bedrijf die de workshop aanvraagt bij de kunstenaar gaat in overleg wat hij of zij verwacht van de Workshop. Soms worden er specifieke Thema’s gevraagd.

Ook bij een Thema begin ik altijd met het leren mengen van de kleuren, hoe krijg je bepaalde kleur. Ik leg uit wat je met acryl kunt doen, het werken in dunnen laagjes verf of dekkend schilderen, wat dit inhoud. Dit laat ik dan ook zien. Dit duurt 15 minuten

Na deze 15 minuten leg ik uit wat de opdracht wordt aan de groep. Het kan zijn dat een bedrijf een schilder workshop wil met de opdracht dat ze samen moeten werken. Dat er een leider aangesteld wordt die eerst de strategie uitzet. Wie doet wat.

Dan gaat ieder nadat de opdracht duidelijk is aan de slag, ieder werkt aan zijn schilderij en houdt zich aan de opdracht. Uiteindelijke vormen alle individuelen schilderijen een gezamenlijk schilderij. Bij voorbeeld, ieder schilder een schilderij ( een onderdeel van een kerstboom) Samen vormen de schilderijen een schilderij van een kerstboom met de kerst man.

Cursus schilderen voor volwassenen vanaf 18 jaar

Een cursus Schilderen, 6 sessie van 3 uur per sessie kost 105 Euro en dient vooraf start van de cursus te zijn voldaan.
De cursus gaat door bij minimaal 6 personen en bestaat uit maximaal uit 8 personen.

De opzet van een cursus schilderen is als volgt opgezet.

1-Kleurenleer: Kennismaking met primaire en secundaire kleuren en hier mee gaan mengen. Leren overgangen maken van een kleur, bij voorbeeld rood, dit dan ook met geel en blauw.
2-Compoisitie leer, hoe plaats je een onderwerp op papier. Oefen met diverse composities.
3-Opdracht uitvoeren die ik jullie geef, pas de kleuren leer toe en de compositie leer.
4-Stilleven schilderen.
5-Landschap schilderen, bij goed weer buiten.
6-Abstraheren. Wat is abstraheren, uitleg hierover en dan aan de gang.

Cursus schilderen voor kinderen, leeftijd 12 jaar t/m 18 jaar

Een cursus Schilderen, 6 sessie van 3 uur per sessie kost 105 Euro en dient vooraf start van de cursus te zijn voldaan.
De cursus gaat door bij minimaal 6 personen en bestaat uit maximaal 8 personen.

De opzet van een cursus schilderen is als volgt opgezet.

1-Kleurenleer: primaire en secundaire kleuren leren mengen. Zo ook overgangen van licht rood naar donker rood leren maken, overgang van andere kleuren ook oefenen.
2-Compostie leer, hoe plaats je een onderwerp op papier. Oefen met diverse composities.
3-Opdracht uitvoeren war je kleuren leer toepast en wat je geleerd hebt t.a.v. compositie leer.
4-Stilleven na Schilderen.
5-Landschap schilderen, bij goed weer gaan we buiten schilderen.
6-Abstraheren. Wat is dat, korte uitleg en dan aan de gang.

Cursus schilderen voor kinderen, leeftijd 7 jaar t/m 12 jaar

Een cursus Schilderen, 6 sessie van 3 uur per sessie kost 105 Euro en dient vooraf start van de cursus te zijn voldaan.
De cursus gaat door bij minimaal 6 personen en bestaat uit maximaal 8 personen.

De opzet van een cursus schilderen is als volgt opgezet.
1-Kleurenleer: leren mengen van kleuren, transparant en dekkend schilderen. Primaire kleuren en secundaire kleuren mengen.
2-Compositieleer: Wat is compositie? Oefenen met diverse composities.
3-Opzetten van thema bloemen in vaas.
5-Opzetten van thema landschap. Bij goed weer gaan we buiten schilderen.
6-fantasie wereld.

Workshop schilderen voor kinderen, leeftijd 7 jaar t/m 12 jaar

Groepsgrote: De groep moet minimaal uit 6 personen bestaan en maximaal 8 personen.
Kosten: per kind 17,50 ( daar is alles in begrepen, verf en linnen doek) Voor drank of snack dient u bij SPB outdoor te zijn.
-De groep kan samen gesteld zijn uit losse aanmeldingen. Ik werk met een groep het liefst tot maximaal 8 personen zodat ik ieder de aandacht kan geven die ze nodig hebben. Dan lijdt de kwaliteit van de workshop hier niet onder. -De groep kan ook samen gesteld worden door ouders. Bijvoorbeeld ouders willen een workshop schilderen hebben voor hun jarige dochter of zoon samen met diens vrienden- of vriendinnen.

De deelnemers krijgen van mij beschermende kleding. Als er verf op de kleding komt zijn de kinderen daar zelf verantwoordelijk voor. Daarom vraag ik de ouders de kinderen kleding aan te doen die vuil mag worden. We gaan werken met Acryl, dat is een verf die we gaan verdunnen met water. De verf is gemakkelijk uit te smeren bijvoorbeeld met een spons, doek of penseel.

Ik begin altijd met het leren mengen van kleur. Hoe maak je nu een bepaalde kleur? Als de kinderen het mengen van de kleur onder de knie hebben, dat is meestal na 15 minuten dan gaan we beginnen met het thema wat ik voor de kinderen heb uitgezocht. Ik geef n.a.v. van een voorbeeld, een schilderij of afbeelding aan wat het thema wordt.

Ik geeft kort advies waar ze mee kunnen beginnen, hoe een schilderij opgezet kan worden en waar ze tijdens het schilderen rekening mee moeten houden. Daarnaast geef ik de kinderen duidelijk aan dat ik geen les geef. Ik coach , dat wil zeggen dat ik de kinderen help tijdens de workshop als ze mijn hulp vragen. Ik help ze dan even vooruit na de hulpvraag en dan moet de deelnemer weer verder met haar of zijn schilderij. Er mogen een of 2 volwassenen meekomen ( alleen bij een feestje). Ouders mogen kinderen niet helpen bij het schilderen.

Op het einde van de workshop leggen we de werken langs elkaar. Dit om te laten zien wat ieder gemaakt heeft. Ik vraag dan ook wat de kinderen van de workshop heb gevonden en vraag bij sommige of ik een foto van hen en het wek mag maken om dit op mijn website te zetten.
Kinderen mogen ook op mijn website zetten wat ze van de workshop hebben gevonden

Workshop schilderen voor volwassenen vanaf 18 jaar

Groepsgrote is minimaal 6 personen en maximaal 8 personen. Kosten 17,50 per volwassenen. Daar is inbegrepen verf en linnendoek. Consumpties afspreken met SPB outdoor indien gewenst.

Er zijn 2 soorten groepen:
– De deelnemers van de workshop volwassenen hebben zich niet als groep op gegeven maar als individu.
– Er zijn ook workshops voor volwassenen waarbij je als een groep komt voor een workshop, vrienden groep of als familie.

Ik zal me als kunstenaar voorstellen en wat van mij vertellen. Waarom ik workshops geef en wat de deelnemers kunnen verwachten van de workshop die ze krijgen van mij. Daarna volgt een korte voorstelling van de deelnemers.

Ik vraag de deelnemers of ze al ervaring hebben met tekenen en schilderen zodat ik weet wat de ervaringen zijn van de deelnemers. Hier kan ik dan tijdens de workshop rekening mee houden.
Ik start me kleuren mengen, een oefening waarbij ik kennis wil overdragen hoe je bepaalde kleuren kunt krijgen. Ook wil ik de deelnemers kennis leren maken met acryl, een verf die aangemaakt kan worden met water. Ik laat ze zien dat je de verf transparant kunt gebruiken en hoe je verf dekkend kunt maken.

Na 15 minuten kleuren mengen en uit proberen hoe je verf transparant over een andere kleur kunt zetten of dekkend kunt maken gaan we over tot het schilderen van een schilderij. Ik heb altijd vooraf een thema voorbereid waar de deelnemers mee aan de slag gaan. Met een paar voorbeelden geef ik aan wat ik met het thema bedoel. Ik geeft advies hoe een schilderij opgezet kan worden. Daarna kunnen de deelnemers aan de gang. Tijdens de workshop loop ik rond, deelnemers kunnen om hulp vragen als ze dit willen. Als deelnemers om hulp vragen geef ik ze antwoord op hun vraag en laat hun het schilderen doen, ik neem het schilderen niet over.

Na de workshop leggen de werken naast elkaar neer. Dit om andere deelnemers te laten zien wat ieder gemaakt heeft. Ik vraag dan wat ze van de workshop hebben gevonden en hoe het was om zo te schilderen. Deelnemers kunnen hun reactie over de workshop kwijt op mijn website en mogen hun werken ook op de website zetten als ze dit willen.

Workshop schilderen voor kinderen, leeftijd 12 jaar t/m 18 jaar

Groepsgrote: De groep moet minimaal uit 6 personen bestaan en maximaal 8 personen. Kosten: per kind 17,50 ( daar is alles in begrepen, verf en linnen doek) Voor drank of snack dient u bij SPB outdoor te zijn.

De workshop is het zelfde opgezet als de workshop van de groep van 7 jaar tot 12 jaar. Ik houd wel rekening mee met hun leeftijd betreffende de thema’s die ik aandraag om te schilderen. Mijn benadering is anders dan bij jongere kinderen. Ik verwacht van deze kinderen, pre volwassenen dat ze meer verantwoordelijkheid aan kunnen.

-De groep kan geregeld zijn door aanvraag van de ouders van bijvoorbeeld een jarige zoon of dochter. -De groep is samen gesteld uit losse aanmeldingen